Công Tắc Thời Gian TS611-TOP

‘-Nguồn hoạt động:180-240VAC/50-60Hz

-Công suất chịu  tải: 2000W(sợi đốt),600W(bơm/đèn led)

-44 nhịp ON-OFF tối đa 59 giây(PULSE)

-22 chu kỳ  ON-OFF tối thiểu 1 phút(SWITCH)

-18  nhịp lặp ON-OFF tối đa 99 phút 59 giây(CYCLE)

Lịch nghĩ 16 lần

-Pin lưu 4 năm

-Công tắc 2 chiều  (NO/NC)

-Thiết kế lắp thanh  ray

Danh mục:
DMCA.com Protection Status