Báo Động AMOS AM-GSM74

  1. Trung tâm xử lý, cài đặt chức năng
  2. Một cảm biến hồng ngoại 60°, khoảng cách 10m
  3. Một bộ cảm biến từ cho cửa ra/vào
  4. Hai điều khiển tắt/mở từ xa
  5. Một còi hú báo động gắn vào trung tâm.
  6. Pin dự phòng 3-5 tiếng.