Định Vị VT02S Cho Xe Máy, Xe Hơi, XE Điện

  • Giám sát hành trình xe di chuyển
  • Xem lại dữ liệu hành trình xe đến 90 ngày trước.
  • Cảnh báo qua nguy hiểm điện thoại
  • Định vị Oto, xem máy, xe điện
  • Nguồn cấp 9-36V.
  • Miễn phí 1 năm sử dụng phần mềm
  • Bảo hành 1 năm.
Danh mục:
LIÊN HỆ