Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ kỹ thuật số

  • Tư vấn miễn phí
  • Bảohành tại công trình
  • Dịch vụ sửa chữa
  • Bán buôn bán lẻ
  • Thanh toán tiện lợi
Spice Shoppe

Khuyến mãi

Khuyến mãi Liên Hệ Đại Lý

Đối tác tiêu biểu

- Download phần mềm cho đầu ghi Dahua trên máy tính

- Download phần mềm cho đầu ghi Dahua trên điện thoại

 

Tên đăng nhập:

- Tên: admin. Mật khẩu: admin. (quản trị hệ thống trực tiếp và qua mạng)

- Tên đăng nhập: 888888. Mật khẩu: 888888. (quản trị hệ thống trực tiếp)

- Tên đăng nhập: 666666. Mật khẩu: 666666 (người dùng với quyền hạn bị hạn chế chỉ có thể giám sát,

phát, sao lưu…)

- Tên: default. Mật khẩu: default. (người dùng ẩn)

 

 

Trong Menu chính có mục:

 

+ Operation (thao tác):

- Search: tìm kiếm (xem lại)

- Backup: tải dữ liệu

- Shutdown: tắt máy

+ Info (thong tin):

- System: thông tin hệ thống

- Event: thông tin sự kiện

- Network: thông tin mạng

- Logs: thông tin nhật ký

+ Setting (cài đặt):

- Camera: cài đặt camera

- Network: cài đặt mạng

- Event: cài đặt sự kiện

- Storage: cài đặt lữu trữ

- System: cài đặt hệ thống

 

 

 

 

 

Mục tìm kiếm (xem lại)

Tại Menu, nhấn nút Search, màn hình xem lại hiện lên

Phóng to

Trỏ con trỏ lên cạnh trên màn hình, hiện lên dãy hình ảnh, trong đó có hình kính lúp với dấu cộng. Nhấn 1 lần vào nút đó rồi sử dụng chuột giữa để điều khiển phóng to, thu nhỏ.

 

 

Cấu hình

 

Tags:
; //đặt quảng cáo góc phải website
Tắt Quảng Cáo [X]
//kết thúc code quảng cáo